BROŠURA
TRUDNOĆA I POROD
U ELEKTRONIČKOM IZDANJU PRISTUPAČNA SLIJEPIM ŽENAMAPoštovana/i,

u okviru projekta „Psihosocijalna podrška ženama s invaliditetom u reproduktivnoj dobi“, kojeg provodimo u partnerstvu s nositeljem projekta Udrugom RODA i Savezom gluhih i nagluhih Grada Zagreba, izrađena je brošura "Trudnoća i porod". Na ovom mjestu možete preuzeti brošuru u elektroničkom obliku. Ovaj projekt financiran je od strane Ministarstva zdravlja.

Za čitanje brošure u *.doc formatu na Android uređaju ili Windows računalu koristite aplikaciju kompatibilnu s Microsoft Office Word 2007 ili novijim.

Za čitanje brošure u *.pdf formatu na Android uređaju koristite: Adobe Acrobat DC – PDF Reader, @Voice Aloud Reader ili Google PDF Viewer, a za čitanje na Windows računalu koristite Adobe Reader.