NAJAVA AKCIJE

NAJAVA AKCIJE

NAJAVA AKCIJE

Svojim prilogom pomoći ćeš osobi koja je izgubila vid da živi samostalnijim životom. U potrebi smo za novom informatičkom opremom za našu informatičku učionicu. Na tečajevima  osposobljavamo korisnike za korištenje računala uz pomoć programa za slijepe i visoko slabovidne korisnike. U istoj učionici odvijaju se i tehničke podrške članovima te različite napredne edukacije za korištenje novih tehnologija. Ovom akcijom nabavit čćemo pet računala, pet prijenosnih računala i pet tableta sa programima čitača zaslona, govornim jedinicama i programima koji omogućuju rad na takvoj opremi slijepim i visoko slabovidnim korisnicima.

Ostvarivanju ovog cilja možete pomoći uplatom na naš račun:
IBAN HR  942360001101265674 

HVALA NA VAŠOJ POTPORI