Natječaj za vanjskog suradnika: urednika časopisa „Vidici“.

Natječaj za vanjskog suradnika: urednika časopisa „Vidici“.

Natječaj za vanjskog suradnika: urednika časopisa „Vidici“.

Temeljem odluke Upravnog odbora donesene na 2. sjednici od 21.7.2022. Udruga slijepih Zagreb raspisuje natječaj za vanjskog suradnika: urednika časopisa „Vidici“. 

Uvjeti
Uvjeti koje kandidat mora zadovoljiti su: najmanje srednja stručna sprema, poznavanje problematike slijepih, poznavanje organizacije rada urednika. Prednost pri izboru  imaju osobe s oštećenjem vida.

Potrebna dokumentacija
Uz molbu, kandidat mora priložiti životopis, presliku domovnice, presliku dokaza o stručnoj spremi, prijedlog koncepta časopisa. 

Predaja dokumentacije
Molbe s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta trebaju se dostaviti u vremenu od 25. 07. – 08. 08. 2022. na adresu: Udruga slijepih Zagreb, Draškovićeva 80/III, 10000 Zagreb ili na e-mail adresu Udruge: udruga.slijepih.zagrteb@gmail.com .

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni nakon konačne Odluke Upravnog odbora.

Opis poslova urednika
Urednički poslovi jesu: kontaktiranje izdavača i potencijalnih autora tekstova, pronalaženje i predlaganje zanimljivih tema, uređivanje, lektura, priprema tekstova za snimanje zvučnih zapisa, mogućnost pisanja tekstova (ne više od jednog po broju). 

Časopis Udruge slijepih Zagreb „Vidici“ izdaje se kao zvučno izdanje u 6 dvomjesečnih brojeva i u tri četveromjesečna broja na standardnom tisku.