POSJET SFERA VISII

POSJET SFERA VISII

POSJET SFERA VISII

U petak 30.12.2022. u sklopu programa Kvalitetan život slijepih u lokalnoj zajednici 2, kojeg financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, naši nezaposleni članovi posjetili su poduzeće Udruge Sfera Visia d.o.o. Prvi dio posjeta protekao je u obilasku postrojenja za proizvodnju sapuna, koje je prilagođeno za rad slijepim i visoko slabovidnim osobama. Nakon predstavljanja proizvoda, sastanak je nastavljen u uredskim prostorijama. Razgovaralo se o prednosti zapošljavanja kao osoba s invaliditetom te sa mogućnostima kvotnog zapošljavanja, opremanja radnog mjesta i o Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Nezaposlenim članovima je posebno zanimljivo bilo čuti kako funkcioniraju zamjenske kvote u praksi te koji su izazovi poslovanja na današnjem tržištu.