Pristupačnost m-zabe slijepim i slabovidnim korisnicima

Pristupačnost m-zabe slijepim i slabovidnim korisnicima

Pristupačnost m-zabe slijepim i slabovidnim korisnicima

Poštovane članice i članovi!

S obzirom na otežanu pristupačnost u korištenju nove aplikacije m-zabe od strane osoba oštećena vida nakon višekratnih reakcija naših članova obratili smo se Zagrebačkoj banci d.d. U nekoliko pismenih obrazloženja i jednom online sastanku sa predstavnicima Zagrebačke banke došli smo do rješenja koje omogućuje korištenje mobilnih usluga Banke slijepim osobama.  Do potpune prilagodbe aplikacije Banka je omogućila korištenje stare aplikacije m-zabe za slijepe i slabovidne osobe. U nastavku slijedi uputa iz ZABE za zainteresirane korisnike. Na kraju zahvaljujemo svima u Zagrebačkoj banci koji su sudjelovali u pronalaženju rješenja i našim članovima Petru Dučkiću i Tomi Juzbašiću koji su se aktivno uključili u pronalaženje rješenja. Zahvala ide i svim članovima koji su pisali u Udrugu slijepih Zagreb i Zagrebačku banku vezano na istu tematiku.

UPUTA IZ ZAGREBAČKE BANKE

Kao prvi korak molim da, svi korisnici koji aktivno mogu upotrebljavati e-mail, pošalju mali na adresu: m-zaba@unicreditgroup.zaba.hr sljedećeg sadržaja:

Subject: Stara m-zaba za slijepe i slabovidne osobe

U sadržaju molim da navedu interes za aktivaciju stare m-zabe zbog poteškoća s vidom/upotrebom alata za čitanje i pošalju sljedeće podatke:

  • Ime i prezime
  • OIB
  • Broj mobitela
  • Vrsta uređaja (Android ili iPhone)
    • e-mail adresa registrirana na Play Storeu ili
    • e-mail adresa registrirana na App Storeu (iPhone korisnike molimo da nakon slanja podataka instaliraju na svom uređaju aplikaciju TestFlight) 

Iniciranjem kontakta e-mailom, zadatak će biti usmjeren na bankara koji će biti potpuno upoznat s postupkom i povratno ih kontaktirati, ali ako korisnik ima poteškoća pri korištenju e-maila, svakako neka se obrati telefonom na 01 3789785, gdje će kolege pomoći oko svih potrebnih koraka.

Molimo Vas da o ovoj uputi informirate i druge osobe s oštećenjem vida a koje imaju problema u korištenju nove m-zabe.

Hvala i pozdrav
mr.sc.  Goran Denis Tomašković
izvršni direktor USZ