TRIBINA GRADA ZAGREBA „NOVI MODEL SAKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA“

TRIBINA GRADA ZAGREBA „NOVI MODEL SAKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA“

TRIBINA GRADA ZAGREBA „NOVI MODEL SAKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA“

Nastavno na smjernice koje smo dali za pristupačnost gospodarenja otpadom u Zagrebu u javnoj raspravi tijekom proljeća 2022., sudjelovali smo i na Tribini Grada Zagreba „Novi model sakupljanja miješanog komunalnog otpada“, koja se održala 27.10.2022. na lokaciji Kaptol 27 u prostorijama Tribine Grada Zagreba. Čuli smo da se novi sustav gospodarenja otpadom još uhodava, no da je već u prvih mjesec dana polučio rezultate.

Tako je primjena novog modela sakupljanja miješanog komunalnog otpada, u odnosu na listopad 2021., 27% je manje miješanog komunalnog otpada, 40% je više odvojene plastike, 36% je više odvojenog biootpada i 9% je više odvojenog papira. Što se postavljanja boksova za spremnike za odlaganje komunalnog otpada na javnoj površini tiče, u dijelu grada se radi revizija broja boksova, zato što su se građani žalili da će kantograd zamijeniti boksograd. Ideja je da se za više zgrada postavi jedan veći boks za spremnike za odlaganje komunalnog otpada na javnoj površini.

Molimo sve naše članove da se za upite i nedoumice obrate Čistoći na sljedeće kontakte: telefon 01/6189-779 svaki dan od 8 do 20 sati ili na e-mail zgvrecice@zgh.hr

Vaša Udruga