Vodič za žene s invaliditetom Kako pronaći vlastiti glas u javnosti

Vodič za žene s invaliditetom Kako pronaći vlastiti glas u javnosti

Vodič za žene s invaliditetom Kako pronaći vlastiti glas u javnosti

Tijekom listopada 2022 proveli smo tri radionice osnaživanja za zagovaranje u sklopu projekta „Vodič za žene s invaliditetom Kako pronaći vlastiti glas u javnosti“, financiranog od Grada Zagreba. Sudionice projekta su stekle znanja, vještine iz područja samoosnaživanja, komunikacije, kako senzibilizirati javnost o potrebama žena s invaliditetom, kako se aktivno uključiti u politička događanja i aktivno sudjelovati u kreiranju javnih politika žena s invaliditetom. Tijekom radionica se posebno radilo na temi kako se pripremiti i javnosti prezentirati problematiku statusa žena s invaliditeta u društvu; kako privući medijsku pažnju, kako stvarati pretpostavke za okruženje u kojemu će osobe s invaliditetom moći sudjelovati u političkom životu kao ravnopravni građani. Također je bila riječ o tome kako promicati kroz javne politike sudjelovanje osoba s invaliditetom u svim oblicima javnog života i svim procesima političkog odlučivanja na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini kroz javno zagovaranje. Četiri su ključne odrednice koje bitno određuju način djelovanja kroz javno zalaganje: građani –politika – utjecaj –promjena. Pritom je posebna važnost stavljena na korištenje pogodnosti interneta, web stranica, društvenih mreža. Tijekom radionica izrađeno je i problemsko stablo brige za zdravlje, sport i rekreaciju, koju su žene definirale kao jedno od trenutnih gorućih pitanja. Na kraju samih radionica, ženama s invaliditetom su ostavljeni izazovi za budućnost – povećanje kvote žena s invaliditetom u aktivnoj politici i uključivanje u donošenje zakona vezano za osobe s invaliditetom.